Проекти

Інтелектуальне право

 • Надання допомоги російському інвестору щодо супроводу та структурування угоди зі створення проектної документації на комплекс обладнання, передачі права використання цієї проектної документації третій особі зі сплатою роялті власнику прав на проектну документацію, що зареєстрований в юрисдикції з лояльним режимом оподаткування.
  Клієнт: Російський інвестор
 • Допомога кіпрському інвестору в передачі українському виробникові ноу-хау на виробництво продукції та отримання винагороди.
  Клієнт: Кіпрський інвестор
 • Юридична допомога українському виробникові щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності, створених працівниками у зв’язку із виконанням трудових обов’язків.
  Клієнт: Український виробник

Корпоративне право та M&A

 • Допомога українському інвестору щодо корпоративного законодавства та питань створення юридичної особи в Республіці Білорусь, супровід такої державної реєстрації, розробка і реалізація схеми інвестування з урахуванням особливостей податкового законодавства Білорусі
  Клієнт: Український інвестор
 • Надання допомоги агропромисловій компанії у Вінницькій області щодо структурування бізнесу та створення агропромислового холдингу з земельним банком понад 20 тис. га, зокрема проведення юридичного аудиту компаній, розробка організаційно-правових структур, реєстрація холдингової компанії на Кіпрі, структурування угоди та її юридичний супровід
  Клієнт: Агропромислова компанія
 • Юридична допомога агропромисловим холдингам щодо угод злиття/поглинання сільськогосподарських підприємств на загальну кількість понад 40 тис. га., у тому числі проведення переговорів, підготовка документів на стороні продавця, юридичне оформлення договорів відчуження корпоративних прав
  Клієнт: Агропромисловий холдинг
 • Надання допомоги кіпрському інвестору щодо придбання виробничого активу в Російській Федерації, у тому числі проведення юридичного аудиту компанії, структурування угоди, її документальне оформлення та отримання дозволів регуляторних органів
  Клієнт: Кіпрський інвестор

Антимонопольне право

 • Виробнику цукру щодо розробка схеми придбання цілісного майнового комплексу цукрового заводу та структурування угоди з метою уникнення порушень антимонопольного законодавства
  Клієнт: Цукровий завод
 • Український виробник - представництво інтересів в процедурі розгляду справи щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції у Вінницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України
  Клієнт: Український виробник
 • Аграрний холдинг - Структурування угоди злиття та поглинання агропромисловим холдингом декількох сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області з метою уникнення порушень антимонопольного законодавства
  Клієнт: Агропромисловий холдинг
 • Аграрний холдинг - реструктуризація холдингу з метою дотримання вимог антимонопольного законодавства
  Клієнт: Агропромисловий холдинг

Міжнародне приватне право

 • Допомога українським підприємствам щодо укладення різноманітних зовнішньоекономічних контрактів
  Клієнт: Українські підприємства
 • Представництво інтересів російського виробника у судовому розгляді про стягнення коштів з українського підприємства за поставлену продукцію
  Клієнт: Російський виробник
 • Надання консультацій та юридична підтримка інвестування українським інвестором за кордон та включення закордонних активів до єдиної холдингової структури
  Клієнт: Українські інвестори

Податкове право

 • Оскарження результатів податкових перевірок українських платників податків та скасування податкових повідомлень-рішень
  Клієнт: Українські платники податків
 • Надання допомоги російському інвестору з питань структурування угоди щодо створення об’єкта права інтелектуальної власності, придбання виключної ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності з реєстрацією компанії правовласника в лояльній податковій юрисдикції
  Клієнт: Російський інвестор
 • Допомога кіпрському інвестору щодо розробки структури аграрного холдингу в Україні з урахуванням схем податкової оптимізації на підставі застосування механізмів міждержавної угоди про усунення подвійного оподаткування
  Клієнт: Кіпрський інвестор
 • Підготовка та організація міжнародної торгівельної діяльності українського виробника з використанням українських та міжнародних компаній, із прогнозуванням оптимального податкового навантаження на кожну з них
  Клієнт: Український виробник

Будівництво та нерухомість

 • Надання допомоги українському інвестору щодо консультування та супроводу угоди з придбання комерційної нерухомості в Білорусі, підготовки документів, реєстрації права власності
  Клієнт: Український інвестор
 • Юридична допомога приватним особам: щодо виділення часток з часткової власності на житловий будинок, узаконення самовільно збудованого будинку, передання нерухомості в іпотеку для забезпечення зобов’язань за договором позики тощо
  Клієнт: Приватна особа
 • Представництво інтересів одного з найбільших виробників цукру у Вінницькій області з питань придбання цукрового заводу: проведення переговорів, структурування угоди, аудиту документів на нерухомість, підготовки та укладення договорів
  Клієнт: Виробник цукру
 • Юридична допомога агропромисловій компанії у Вінницькій області в процесі будівництва трьох зернокомплексів щодо відведення та зміни цільового призначення земельних ділянок, супроводу укладення договорів генпідряду на будівництво, отримання дозвільної документації на початок будівництва та введення об’єктів в експлуатацію, реєстрації права власності на об’єкти
  Клієнт: Агропромислова компанія

Земельне право

 • Супровід відведення та зміни цільового призначення для будівництва зернокомплексів, оптимізація втрат сільськогосподарського виробництва, оформлення документів на зняття ґрунтового покриву
  Клієнт: Агропромислова компанія
 • Сільськогосподарським підприємствам щодо оформлення нерухомого майна, розпайованого між членами КСП, оформлення оренди земельних ділянок для обслуговування вказаної нерухомості (так звані «господарські двори»)
  Клієнт: Сільськогосподарські підприємства
 • Юридична допомога одному з найбільших виробників цукру у Вінницькій області з питань оформлення оренди земельних ділянок для обслуговування цукрових заводів
  Клієнт: Виробник цукру
 • Супровід відведення та зміни цільового призначення земельних ділянок під будівництво молочних ферм у Вінницькій області
  Клієнт: Агропромислова компанія

Трудове право

 • Супровід розслідування нещасного випадку на виробництві, у результаті якого працівник отримав тілесні ушкодження (зерноприймальне підприємство)
  Клієнт: Зерноприймальне підприємство
 • Юридична допомога сільськогосподарським підприємствам з питань проведення колективних переговорів, розробки, укладення та реєстрації колективного договору, консультації щодо сезонних робіт
  Клієнт: Сільськогосподарські підприємства
 • Допомога розробнику програмної продукції з питань захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого розголошення працівниками та щодо матеріальної відповідальності останніх
  Клієнт: Розробник програмної продукції
 • Надання допомоги виробнику харчової продукції з питань створення організаційної структури підприємства з розподілом функцій між підрозділами та трудових обов’язків між працівниками, розробки кадрової документації, посадових інструкції
  Клієнт: Український виробник